Què és la criptografia?

Des que la humanitat va començar a generar informació amb l’escriptura, han sorgit dades confidencials que necessitaven algun tipus de seguretat per fer-les ocultes a enemics. La criptografia respòn a aquesta problemàtica. L’objectiu d’aquesta disciplina és crear sistemes per modificar informació de manera que aquesta esdevingui segura i oculta.

Per a un missatge segur s’entén un text amb les següents característiques:

  • Confidencialitat
  • Integritat
  • Disponibilitat

Actualment la criptografia està entesa com a una branca de les matemàtiques, i més concretament, de la teoria de la informació. La criptografia té una germana anomenada criptoanàlisi, que és totalment antagònica a ella, i totes dues desciplines comparteixen una ciència mare, la criptologia.

El criptoanàlisi es dedica a vulnerar la feina de la criptografia. El que fa és esdevenir insegurs els missatges segurs construïts per la seva germana. Mentre que una crea sistemes per afavorir la seguretat, l’altre intenta trencar-los. D’aquesta manera, ambdues disciplines es complementen i no poden ser enteses per separat. Les dues es troben en una lluita constant que fa avançar a la ciència comú, fent els sistemes cada cop més segurs i sense errors.

On està la criptografia avui dia?

La criptografia està present a internet majoritàriament, ja que totes les dades que es transmeten viatjen xifrades. No obstant, també és un component essencial de noves formes de banca com les monedes virtuals i les transferències bancàries.