Slider

COM FUNCIONA LA MÀQUINA ENIGMA?

La màquina consta de 4 parts:

  • El teclat: part per on l’usuari entra la informació

 

  • El panell de bombetes: part per on l’usuari rep la informació xifrada

 

  • Tauler de conexions: element de xifrat que aporta més seguretat

 

  • Motor de xifrat: conjunt de componts giratoris que xifren la informació

Motor de xifrat

La part més interesant de la màquina és el motor de xifrat, ja que és la que vertaderament dona lloc a l’essència de l’Enigma. Aquesta part esta subdividida en tres rotors i un quart rotor inmòbil que actua com a reflector. Cada rotor té un cablejat propi que forma un circuit elèctric juntament amb els altres. Cal mencionar, que en girar els rotors, aquest circuit canvia descaradament donant lloc a l’algorisme de xifrat i la seva complexitat.

Slider

Gir dels rotors

Els rotors giren sobre un eix comú d’una manera semblant a la dels rellotges. Quan el primer rotor dona una volta completa, el segon dona un pas, i de la mateixa manera, quan aquest completa una revolució, el del costat gira un pas. En el seguent vídeo es pot observar el mecanisme que utilitza l’Enigma per a provocar aquest gir.

Seguretat de l’Enigma

La seguretat de la màquina romàn en les seves combinacions dels diferents elements, ja que aquestes són totes les possibles configuracions inicials de la màquina. Per establir la comunicació, tant el receptor com l’emisor han de tenir la mateixa configuració inicial.

Per aquest motiu, s’han de calcular les diferents combinacions possibles. Després d’uns càlculs, que podeu veure en el vídeo, s’arriba al resultat de 158 962 555 217 826 360 000 combinacions diferents.

L’armada alemanya comunicava la combinació  de cada dia a través d’uns llibrets de codis que tenien totes les unitats. En ells, com es pot veure, constaven totes les col·locacions que s’havien de configurar per a poder comunicar-se.

Slider